Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vstupní, výstupní, periodická a mimořádná prohlídka do zaměstnání
600 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
600 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let
400 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro držení střelné zbraně
600 Kč
Potravinářský průkaz
400 Kč
Potvrzení profesního průkazu
500 Kč
Potvrzení zdr. způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích
250 Kč
Celkové vyšetření na vlastní žádost (před operací jako samoplátce)
800 Kč
Výpis ze zdr. dokumentace (do 10 dní / na počkání)
200 / 300 Kč
Oznámení pojistné události – vyplnění pojistky
300 Kč
Nadstandartní očkování – aplikace vakcíny (bez ceny vakcíny)
150 Kč
Vyjádření lékaře k umístění osoby do zařízení sociálních služeb
300 Kč
Jednoduché administrativní úkony, duplikát PN, potvrzení pro ÚP
100 Kč
Kopie ze zdravotní dokumentace pro vlastní potřebu
5 Kč
Test krvácení do stolice (nad rámec zdravotního pojištění)
250 Kč
Stanovení CRP pro samoplátce
200 Kč
Potvrzení schopnosti brigády pro studenty
150 Kč
EKG s popisem
250 Kč
Infuse analgetika
100 Kč

Prohlídky tělovýchovným lékařem

Preventivní prohlídka tělovýchovným lékařem komplexní
1200 Kč
Preventivní prohlídka tělovýchovným lékařem základní
800 Kč