Ordinace Dašice

Praktický lékař MUDr. Martin Kubrycht

Volejte prosím jen v naléhavých případech

V neakutních případech využívejte prosím kontaktování naší ordinace přes Medevio. Po kliknutí budete přesměrováni na vyplnění formuláře. Váš požadavek vyřídíme v ordinační době hned, jak to bude možné.

Služby

Aktuality

Zvěřejněno 13.11.2023

absence listopad - prosinec 2023

zatím neplánujeme absence do konce roku 2023

Zvěřejněno 24.8.2023

Organizace pracovní doby

Mezi 7:30 - 8:00 jsou realizovány odběry krve 

První ordinační hodina (tzn mezi 8:00 a 9:00) je vyhrazena pro akutní případy (respirační infekce, horečnaté stavy, atd).

Od 9:00 začíná provoz pro objednané pacienty

(případní další akutní nebo neobjednaní pacienti budou ošetřeni dle možností, musí však respektovat provoz ambulance a delší čekací dobu)

Poslední klient bude ošetřen 30 min před koncem pracovní doby. 

Objednání lze realizovat ideálně cestou služby MEDEVIO, případně telefonicky či osobně.

Zvěřejněno 22.6.2023

Kardiologická péče

Naše pracoviště je nadále, i přes splnění všech podmínek (dostatečná erudice, licence, přístrojové vybavení), rozhodnutím VZP nesmluvním zdravotnickým zařízením pro ambulantní kardiologickou péči. 

Kardiologické vyšetření či echokardiografické vyšetření (UZ srdce) je možné pouze na přímou úhradu. (1000kč/ 1500 kč/ 2500kč, dle variant)