Ordinace Dašice

Praktický lékař MUDr. Martin Kubrycht

Volejte prosím jen v naléhavých případech

V neakutních případech využívejte prosím kontaktování naší ordinace přes Medevio. Po kliknutí budete přesměrováni na vyplnění formuláře. Váš požadavek vyřídíme v ordinační době hned, jak to bude možné.

Služby

Aktuality

Zvěřejněno 20.2.2023

Organizace pracovní doby

Mezi 7:30 - 8:00 jsou realizovány odběry krve 

První ordinační hodina (tzn mezi 8:00 a 9:00) je vyhrazena pro akutní případy (respirační infekce, horečnaté stavy, atd).

Od 9:00 začíná provoz pro objednané pacienty

(případní další akutní nebo neobjednaní pacienti budou ošetřeni dle možností, musí však respektovat provoz ambulance a delší čekací dobu)

Poslední klient bude ošetřen 30 min před koncem pracovní doby. 


Objednání lze realizovat ideálně cestou služby MEDEVIO, případně telefonicky či osobně.

Zvěřejněno 20.2.2023

Nepřítomnosti 03/2023 - 06/2023

6.3-10.3 nebude přítomen lékař z důvodu čerpání řádné dovolené.

Sestra bude po přítomna 7.3-9.3


20.3-24.3 nebude lékař přítomen z důvodu výkonu zdravotnického dozoru na školním lyžařském kurzu. Sestra bude přítomna 21.-24.3


21.4 nebude lékař přítomen z důvodu kurzu abdominální ultrasonografie


9.6.-16.6. bude ordinace uzavřena, na tuto dobu bude zajištěn zástup jinou ordinací.

Zvěřejněno 6.1.2023

Kardiologická péče

Naše pracoviště je t.č. nadále nesmluvním zdravotnickým zařízením pro ambulantní kardiologickou péči. 

Kardiologické vyšetření je tedy možné pouze na přímou úhradu (ceník u sestry). 

Na získání smluvního vztahu s pojišťovnami nadále pracujeme..